Kolejny raz będziemy mieli możliwość zaprezentowania się na Międzynarodowych Targach INDAGRA w Bukareszcie w dniach 29.10 do 1.11 br. Ekspozycję stanowić będą wyroby bambusowe pod potrzeby ogrodnictwa i szkółkarstwa , artykuły dekoracyjne i wyposażenia gospodarstwa domowego, oraz podłoża ogrodnicze Floratin.

Dotychczasowa obecność na targach zaowocowała istotnym rozwojem współpracy z rynkiem rumuńskim. Liczymy że tegoroczne targi tę współpracę rozszerzą i umocnią.