- to mieszanina torfu wysokiego, włókna kokosowego, piasku i perlitu. Podłoże charakteryzuje się jest bardzo trwałą strukturą , posiada doskonałe właściwości powietrzno-wodne i cieplne. Przydatne do ukorzeniania większości roślin iglastych.

pH 4,8-5,3, zasolenie poniżej 2 g NaCl/dm3.

OPAKOWANIA: WOREK 80L, BIG-BAG 2 m3.

Rozmnażanie krzewów iglastych w warunkach produkcyjnych najczęściej następuje poprzez ukorzenianie sadzonek. Jest to z reguły proces długotrwały trwający nawet i kilka miesięcy. Dlatego jednym z ważniejszych czynników decydujących o powodzeniu ukorzeniania jest dobór właściwego podłoża.

Floratin do ukorzeniania krzewów iglastych to podłoże charakteryzujące się trwałą strukturą, dużą porowatością, wysoką pojemnością wodną i powietrzną. Dodatek włókna kokosowego jako elementu ograniczającego proces osiadania i zamulania pojemników bardzo korzystnie wpływa na wzrost i rozwój ukorzenianych sadzonek. Dobór odpowiedniej frakcji torfu umożliwia stosowanie podłoża w multiplatach o różnych wielkościach oczek.

Oprócz propozycji standardowego podłoża do ukorzeniania jesteśmy w stanie przygotować z posiadanych komponentów podłoże według receptury lub wskazań producenta.