- podłoże wyprodukowane z torfu wysokiego i włókna kokosowego z dodatkiem zeolitu i dawki startowej nawozu PGMix 14-16-18 w ilości 0,5 kg/m3. Trwała struktura i doskonałe właściwości powietrzno-wodne sprawiają że podłoże jest przydatne do uprawy większości roślin kwaśnolubnych.

pH podłoża 4,0-5,0, zasolenie poniżej 2g NaCl/dm3.

OPAKOWANIA: WOREK 80L, BIG-BAG 2 m3.

Specjalistyczne podłoże sporządzone z wysokiego torfu i włókna kokosowego, z dodatkiem zeolitu. Stwarza znakomite warunki do wzrostu i rozwoju większości roślin wymagających niskiego pH. Dodatek włókna kokosowego

• tworzy trwałą strukturę podłoża ,

• w znacznym stopniu zwiększa pojemność wodno-powietrzną, oraz trwałość mechaniczną struktury,

• ogranicza osiadanie a tym samym zamulanie podłoża,

• zwiększa pojemność cieplną,

• powoduje łatwiejsze niż przy czystym torfie nawilżenie podłoża,

• wpływa hamująco na rozwój fytoftorozy.

Niskie pH podłoża, doskonała struktura powoduje że podłoże przydatne jest do produkcji większości roślin wrzosowatych i innych kwaśnolubnych.

Podłoże zawiera startową dawkę nawozu PMix 14-16-18 w ilości 0,5 kg/m3. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju roślin w trakcie wegetacji należy podłoże uzupełnić w składniki pokarmowe do wartości optymalnych odpowiednich dla uprawianej rośliny.